İmam Buhari İlmi Araştırmalar ve Eğitim Vakfı

İmam Buhari İlmi Araştırmalar ve Eğitim Vakfı

İmam Buhari Vakfı; Allahu Teala’nın “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Ali İmran, 104), “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve isyan üzerine yardımlaşmayın.” (Maide, 2), “De ki: Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.” (Enam, 163) İlahi emirlerini kendisine düstur edinmiştir. 

Vakfımız, bu ilahi emirlerin fert fert yerine getirilemeyeceği bilincinden hareketle yola çıkan değerli hocalar, eğitimciler, esnaflar ve gönüllülerden oluşan bir topluluk tarafından kurulmuştur. 

MİSYON

• “İyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve isyan üzerine yardımlaşmayın” ilkesini düstur edinerek çalışmalarını yönlendirmek. 
• “Milletin efendisi hizmetkârıdır” sözünü şiar edinerek çalışmak.
• “Bir hayra rehberlik eden, onu bizzat yapmış gibidir” müjdesine ulaşmak için çalışmak.
• İslam medeniyetinin ihyası için gayret göstermek.
• Toplumda iyiliğin yaygınlaşması ve yerleşmesi için bilinç ve ahlak oluşmasına katkıda bulunmak. 
• Yeryüzünün neresinde olursa olsun zulmün bertaraf edilmesi ve mazlumların ihtiyaçlarının giderilmesi için mücadele etmek. 
Cehalet ile savaşmak.

VİZYON

• Hizmetlerin kalitesini ve kapasitesini artırarak hayırda öncü kurumlar arasına girmek. 
• Eğitim faaliytleri ile bilinç seviyesini artırmak ve cehaleti ortadan kaldırmak.
• Yardım faaliyetleri ile birey ve toplumları kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak. 
• Zulmün ve yoksulluğun giderilmesine katkıda bulunmak.
• Kaynakları yerli yerinde değerlendirerek kalıcı projeler üretmek. 
• Dünyanın her yerinde ihtiyaç anında yardım çağrılarına cevap verebilecek özelliklere sahip olmak. 
• Bütün yeryüzünde yardım ve yardımlaşma şuuru oluşturarak, kurum ve ülkeler arasında işbirliği yaparak yardımlaşma ve sosyal dayanışmada öncülük etmek.

İLKELER

• Gayemiz; Allah’ın rızasını kazanmak
• Naslara (Kur’an ve Sünnet) bağlılık
• Yolumuz Nebevî Metod
• Redd-i Siyaset
• Ümmetçilik (Redd-i Asabiyet)
• İstişare ile hareket etmek
• İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek
• Hayırda öncü olmak
• Ekip çalışmasına önem vermek
• Ahde vefa göstermek