• 0212 550 60 73
  • bilgi@imambuharivakfi.org

Muhterem Hasan Karakaya Hocaefendi Kimdir?

Muhterem Hasan Karakaya Hocaefendi Kimdir?

1943 yılında Erzurum’un İspir ilçesine bağlı olan “Mezraa (Demirgöze)” köyünde doğan hocamız vefat anına kadar ilme ve davete katkı sağlamak, ümmetin sorunlarına çözüm bulacak talebeler yetiştirmekten geri durmamıştır.

Muhterem Hasan Karakaya Hocaefendi Kimdir?

1943 yılında Erzurum’un İspir ilçesine bağlı olan “Mezraa (Demirgöze)” köyünde doğan Hocaefendi bu köyde hafızlığını tamamladı. Sonra Erzurum’a giderek orada önce Kur’an talimi sonra Arapça okumalarını devam ettirdi. Daha sonra küçük yaşlarda ilim tahsil etme amacıyla Suriye’ye, oradan Lübnan’a ve daha sonra da Mısır’a giderek el-Ezher Üniversitesine bağlı olan ilköğretim okullarında okudu. Üniversite hayatına da Mısır’da devam eden Hocaefendi, Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Daha sonra Türkiye’ye dönüp İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Özel sektörde çalışarak emekli oldu. Evli; biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuğu var. Hayatının son dönemlerinde İstanbul’da ikamet etmekteydi. Hocamız vefat anına kadar ilme ve davete katkı sağlamak, ümmetin sorunlarına çözüm bulacak talebeler yetiştirmekten geri durmamıştır.

Yayınlanmış Eserleri
1.  Kuranı Kerim Meali
2.  İslam Akaidi
3.  Fıkıh Usûlü
4. Mezhepler Tarihi (Tercüme)
5.  Taberî Tefsiri Muhtasarı 9 cilt (Tercüme)
6. Risaleler, Hasan el-Benna (Tercüme)