• 0212 550 60 73
  • bilgi@imambuharivakfi.org

BAYRAM MESAJI

BAYRAM MESAJI

İslam alemindeki bütün kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. 

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azatlık olan Ramazan ayının -Allah’ın lütfu ile- sonunu idrak etmiş oluyoruz. Bu vesile Allah’u Teala’dan tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hatmi şerifleri ve tilavetleri, verdiğimiz sadakaları ve işlediğimiz bütün salih amelleri kabul eylesin. Kusurdan hâli olmayacak bu amellerimizi rahmeti, ihsanı ve lütfu ile en tamam veçhiyle işlenmiş gibi mükafata mazhar kılsın! 
Bu münasebetle İslam alemindeki bütün kardeşlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlar getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyoruz. 
Bayramları bayram yapan ve bu coşkuyu gönüllerimize dolduran bayram namazı ve fiilen bayramlaşmayı mevcut sağlık sebeplerinden dolayı mutat olan şekliyle icra edemeyeceğimizden bu konuda ve de bayram coşkusunu ailemize, çocuklarımıza hissettirmek adına:
Şafii mezhebinin bu konudaki içtihadını esas alarak evimizde bayram namazını ailemizle birlikte cemaatle kılmamız bayram sevincini daha güzel yaşamamıza vesile olacaktır. Camilerde, mescitlerde eda edildiği şekliyle ziyade tekbirleri getirerek eda etmemize bir mâni yoktur. Bilakis güzel bir ameldir.
Aynı şekilde sair bayramlarda olduğu şekliyle biz ve ailemiz, bayrama özel giyim kuşam yahut sair güzel adetlerimizi devam ettirmeliyiz. Bu aynı zamanda bizler için salih bir ameldir. 
Çünkü bu bayramlar bizlere Allah’u Teala’nın hediyesidir, bize layığı ile karşılamak yakışır. Enes b. Malik (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde insanların eğlendiği iki tane günleri vardı. Rasulullah, “bu iki gün nedir?” diye sordu. Dediler ki: Cahiliye döneminde eğlendiğimiz günlerdi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki Allah bunların yerine sizlere daha hayırlılarını ihsan etti. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı.” Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişlerdir. 
Diğer yönden Müslüman işlemek istediği salih bir ameli herhangi bir maniden dolayı işleyemezse niyetinde kararlı olması hâlinde Allah’u Teala ona o ameli işlemiş gibi sevap ihsan eder. 
Ebu Musa El- Eş’ari (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Kul salih bir amel işliyorsa, sonra bir hastalık yahut yolculuk onu, o ameli işlemekten alıkoyarsa, sağlıklı, mukim hâldeyken işlediği şekliyle kendisine sevap verilir.” İmam Buhari Sahih’inde rivayet etmiştir.
Allah’ım! En güzel isimlerin ve yüce sıfatlarınla, kendisi ile dua edildiğinde icabet ettiğin istenildiğinde ihsan ettiğin İsm-i A’zam’ınla tevessül ederek niyaz ediyoruz. Bizleri ve cümle alemi, karşı konulamaz kudretinin alameti olarak indirdiğin bu beladan, virüsten halas eyle! Bizleri alaca hastalığından, delilikten, cüzzamdan ve sair hastalıklardan muhafaza eyle! Bu hastalık sebebiyle vefat eden bütün müslümanlara rahmet eyle! Bu hastalığa yahut başka bir hastalığa yakalanmış olanlara da Şafi ismin hürmetine acil şifalar ihsan eyle! Ramazan bayramını İslam aleminin her yönden kurtuluşuna vesile eyle! Velhamdülliahi rabbilalemin!
Ramazan Bayramınızı Tebrik eder, Her Türlü Hayra Vesile Olmasını Yüce Mevla’dan Niyaz Ederiz. 
Hayırlı Bayramlar.

Hüseyin NOHUT